• Varaždinska potraga
  • Sportski Team Building

varazdinska-potraga tabsVaraždinska potraga

Team Building program organizira se na području povijesne jezgre grada Varaždina. Program je namijenjen mlađim osobama (20 do 40 godina), ali prema posebnim zahtjevima, može se prilagoditi i drugim dobnim skupinama. Sudionici su podijeljeni u grupe do 6 osoba te svaka grupa dobiva zadatke koje trebaju izvršiti. Po povratku na početnu poziciju ekipe dobivaju bodove na osnovu kojih se stvara plasman svih sudionika. Svi članovi tri najbolje plasirane ekipe primaju nagrade.

Preuzmite detaljan Team Building program "Varaždinska potraga".

tts tabsSportski Team Building programi

SVE AKTIVNOSTI održati će se u modernom sportskom centru koji se nalazi u samom centru grada Varaždina, na jednoj od najljepših lokacija u gradu, veličine preko 7.000 m2.

Preuzmite detaljniji opis sportskih Team Building programa.